Rijnenburg
Logo Logo
6 maart '20

Grote vraag naar betaalbare eengezinswoningen voor o.a. gezinnen in Utrecht

Er is een grote vraag naar betaalbare eengezinswoningen voor o.a. gezinnen in Utrecht. Dit concludeert het woningmarkt-rapport van onderzoeksbureau Stec dat 4 maart jl. werd gepubliceerd. Door de sterke verwachte huishoudensgroei in de komende 20 jaar en beperkte vergrijzing van de gemeente Utrecht is er veel vraag naar grondgebonden woningen in Utrecht. De hoeveelheid en typen woningen in de plannen van de gemeente Utrecht, komen hiermee niet overeen. De gemeente Utrecht heeft met name plannen voor appartementen.

Grote groei bevolking tot 2040

Het rapport van Stec stelt dat alle bevolkingsdoelgroepen in Utrecht groeien. Zo komen er in de U16 gemeentes 71.800 huishoudens bij tot 2040. Met de huidige achterstand in de voorraad van 24.500 woningen, bedraagt de opgave van U16 gemeentes 96.300 woningen. Het merendeel van deze opgave, 65.700 huishoudens, zal in de gemeente Utrecht landen.

Het tekort aan eengezinswoningen zit met name in betaalbare grondgebonden woningen in de gemeente Utrecht.  Volgens het rapport gaat het om een vraag van circa 36.300 grondgebonden woningen tot 2040, waarin de huidige achterstand in woonbehoefte van 24.500 huishoudens nog niet is meegenomen. In tegenstelling tot de gematigde vergrijzing in de gemeente Utrecht, leidt volgens het rapport de grotere vergrijzing van de overige U16 gemeentes tot een vraag naar voornamelijk appartementen in deze gebieden.

Ook mismatch in woontypen

Het rapport van Stec stelt dat alle bevolkingsdoelgroepen in Utrecht groeien. Zo komen er in de U16 gemeentes 71.800 huishoudens bij tot 2040. Met de huidige achterstand in de voorraad van 24.500 woningen, bedraagt de opgave van U16 gemeentes 96.300 woningen. Het merendeel van deze opgave, 65.700 huishoudens, zal in de gemeente Utrecht landen.

Het tekort aan eengezinswoningen zit met name in betaalbare grondgebonden woningen in de gemeente Utrecht.  Volgens het rapport gaat het om een vraag van circa 36.300 grondgebonden woningen tot 2040, waarin de huidige achterstand in woonbehoefte van 24.500 huishoudens nog niet is meegenomen. In tegenstelling tot de gematigde vergrijzing in de gemeente Utrecht, leidt volgens het rapport de grotere vergrijzing van de overige U16 gemeentes tot een vraag naar voornamelijk appartementen in deze gebieden.

Naast dit kwantitatieve deficit, is er ook een kwalitatieve afwijking geconstateerd door de Stec-groep. “De gemeente Utrecht heeft met name plannen voor appartementen, terwijl de vraag grotendeels uit grondgebonden woningen voor o.a. gezinnen bestaat. Kortom, er is volgens het onderzoek sprake van een mismatch tussen de vraag en het toekomstige binnenstedelijke aanbod,” aldus Stec-groep.

Het rapport toont aan dat aanvullende plannen nodig zijn om aan de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag in Utrecht te kunnen voldoen. Een locatie als Rijnenburg biedt een oplossing voor de invulling van deze woonvraag en het genereren van de noodzakelijke doorstroming. Opdrachtgever voor dit onderzoek zijn woningcorporaties, institutionele beleggers en ontwikkelaars die in Utrecht actief zijn.

Meer weten?

Meer weten en lezen over de woningvraag in de regio Utrecht? Lees dan de volgende documenten:

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.