Rijnenburg
Logo Logo

op de gemeente voor een duurzaam en betaalbaar perspectief voor Rijnenburg

Wij zijn een consortium van institutionele (pensioen)beleggers, corporaties, gebiedsontwikkelaars en bouwers dat gezamenlijk sinds de jaren ‘90 circa 70% van de grond in de polder Rijnenburg bezit. Deze gronden zijn aangekocht om invulling te kunnen geven aan de woningbehoefte van de inwoners van de stad Utrecht en de regio.

Samen streven we naar een passend, duurzaam en betaalbaar thuis voor iedereen die graag in onze mooie stad en regio wil (blijven) wonen, werken en leven. Onze oproep aan u als wethouders van de stad Utrecht, is dan ook om het perspectief voor Rijnenburg integraal en gezamenlijk op te pakken in samenhang met de regionale ontwikkelingsopgave. Aangezien aan de daadwerkelijke realisatie van een ruimtelijke project een ontwikkelingsproces voorafgaat met een gemiddeld tijdsbeslag van 10 jaar, is het nu zaak om gezamenlijk de regionale ontwikkelingsopgave ‘beet te pakken’ en Rijnenburg in het bijzonder.

Kansen

Welke bijdrage kan Rijnenburg leveren aan deze regionale ontwikkelingsopgave? Hiervoor is een verkenning van de kansen die Rijnenburg biedt essentieel. Kansen die diverse uitdagingen waar de stad en de regio voor staan, het hoofd bieden:

Tijdelijk energie-landschap ten noorden van de Ringkade

 • Energieproductie voor Utrecht (60.000 - 80.000 huishoudens)
 • Realisatie van een tijdelijk energielandschap
 • Integratie van woningbouw en een tijdelijk energielandschap

Dé slimste wijk van de 22e eeuw

 • Energieneutrale, klimaat adaptieve en circulaire woningbouw
 • Mobility as a service (MaaS) is het uitgangspunt, openbaar vervoer boven automobiliteit, lage parkeernorm (</= 0,5)
 • Aantrekkelijk, gezond en inclusief stedelijk leven.

Noodzakelijke aanvulling op de woningbehoefte in Utrechtse regio

 • Rijnenburg is een noodzakelijke aanvulling op de woningbehoefte van Utrecht als inclusieve stad en regio.
 • Gedifferentieerde programmering afgestemd op de kwalitatieve en kwantitatieve marktvraag.
 • Prioriteit aan de binnenstedelijke opgave

Betaalbaar wonen en werken

 • Betaalbaar wonen (35% sociaal en 25% middelduur) in gemengde woonmilieus
 • 25.000 woningen met een focus op laagbouwmilieus.
 • Inpassen van werklocaties als bijdrage aan 85.000 werkplekken en de voorzieningenbehoefte (recreatie, sport, natuur) voor alle bewoners van Utrecht

Hoogwaardige openbaar vervoers- en fietsverbindingen

 • HOV/Lightrail functionerend vanaf de eerste woningen in het centrum van Rijnenburg.
 • Investeringen OV vanuit de gebiedsontwikkeling door de marktpartijen.
 • Snelfietsverbindingen naar centrum, werklocaties en buitengebied.

Rijnenburg sluit aan op het Ringpark

 • Rijnenburg versterkt het concept Ringpark.
 • Concretisering in Rijnenburg door o.a. recreatieve voorzieningen, sportfaciliteiten en natuurwaarden en het verbinden daarvan met de stad en het buitengebied.
 • Rijnenburg draagt bij aan de versterking van landschappelijke kwaliteiten en biodiversiteit

Ruimte voor roeiwater

 • Roeiwater door gebruik te maken van benodigde waterberging vanuit de woningbouwopgave.
 • Roeiwater in Rijnenburg biedt een breed ontwikkelingsperspectief voor de Merwedekanaalzone.
 • Bouwsteen voor het Ringpark (open ruimte, bodem, water en landschapskwaliteit voor een gezond leven)

Integreren van bestaande structuren en landschappelijke kwaliteiten met nieuwe woonmilieus

 • Zorgvuldige inpassing tijdelijk energielandschap ten opzichte van bestaande en nieuwe wijken en buurten
 • Huidige lintbebouwing en voorzieningen met zorg inpassen in nieuwe structuur
 • Bestaande landschappelijke kwaliteiten, flora en fauna en cultuurhistorische waarden waar mogelijk handhaven en versterken.

Oproep aan de gemeente Utrecht

Wij roepen de gemeente Utrecht, de regio, de provincie en het Rijk op om vanaf nu (2020) met ons samen te werken aan een integrale ontwikkeling van Rijnenburg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners niet over 10 jaar in de kou staan maar een duurzaam en betaalbaar dak boven hun hoofd hebben.

Partners

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.